Zieloni z RFN - koń trojański jankesów w Europie?

--- Zieloni RFN- Annalena Baerbock, Robert Habeck ---

Z pomocą Zielonych: USA planuje zniszczyć niemiecką gospodarkę Jest to uznawane za teorię spiskową i rosyjską propagandę, ale to jest oczywiste. -mówi o tym amerykański poufny dokument

Poniżej przedstawiam artykuł Thomasa Röpera- niemieckiego publicysty opozycyjnego, który od piętnastu  lat mieszka w Rosji. Opublikował on w dniu 1 września br. poufny dokument amerykańskich elit o planach zniszctzenia Europy, a w pierwszej kolejności zniszczenia Niemiec pod pretekstem wojny na Ukrainie. Tłumaczeniue tekstu poniżej. 

________________________________________________________________________________
1 września 2022 15:01

Nikt nie zaprzeczy, że antyrosyjskie sankcje mają wpływ na zniszczenie niemieckiej - a w końcu i europejskiej - gospodarki. Eksplozja cen energii powoduje nieopłacalność całych sektorów gospodarki i albo doprowadzi do masowej fali bankructw całych branż, albo do ich natychmiastowej migracji do krajów spoza UE. Nie można już temu zapobiec, ponieważ gaz w Europie kosztuje obecnie dziesięć razy więcej niż półtora roku temu, a ceny prądu w Niemczech również wzrosły o ponad 1000 procent.

Sytuacja geopolityczna

Sankcje antyrosyjskie bardziej bolą UE niż Rosję, a na szczególną uwagę zasługuje fakt, że USA nałożyły tylko antyrosyjskie sankcje, które prawie ich nie bolą. Podczas gdy UE popełnia gospodarcze samobójstwo w imieniu USA, Stany Zjednoczone powstrzymują się, a nawet znoszą sankcje, gdy zdają sobie sprawę, że mogą one wyrządzić im poważne szkody, co jest nie do pomyślenia w UE.

To, że jednym z najważniejszych celów geopolitycznych USA od stu lat jest trwałe rozdzielenie Rosji i Niemiec, jest dobrze znane wśród analityków geopolitycznych i mówi się o tym także całkiem otwarcie w USA, tylko niemieckie "media jakościowe" nie uważają za konieczne informować o tym swoich czytelników. Obawa geostrategów amerykańskich jest taka, że połączenie niemieckiej technologii z rosyjską siłą roboczą i zasobami mineralnymi położyłoby kres globalnej dominacji USA, dlatego jednym z głównych celów USA jest niedopuszczenie do połączenia Niemiec i Rosji.

Ponieważ USA obecnie słabną, obawiają się, że nie będą w stanie na zawsze zapobiec takiej fuzji Niemiec i Rosji. Dlatego z amerykańskiego punktu widzenia oczywiste jest - geopolityka jest cyniczna - zniszczenie niemieckiej gospodarki, zanim nie będzie można już zapobiec połączeniu sił Niemiec i Rosji. Zniszczona gospodarka niemiecka zażegnałaby niebezpieczeństwo dla USA.

I to jest właśnie to, czego jesteśmy świadkami.

Ciekawy dokument

Niestety znowu muszę zrobić coś, co robię bardzo niechętnie, a mianowicie zrelacjonować informacje z nienazwanego źródła. Już to zrobiłem kilka dni temu, gdy chodziło o film, który finansuje Chodorkowski, w którym Merkel ma być obwiniana za obecny kryzys gazowy i energetyczny, a tym samym za inflację i nadchodzący upadek gospodarki, aby odwrócić uwagę od odpowiedzialności obecnych rządów. Swoją drogą teraz ta informacja okazała się prawdziwa, bo w sieci pojawiły się pierwsze informacje o filmie, który w najbliższych dniach powinien mieć swoją premierę na jednym z festiwali filmowych. O tym będę informował oddzielnie.

Teraz przysłano mi dokument, znowu dlatego, że (inny) kolega chciał usłyszeć moją ocenę tego dokumentu z geopolitycznego punktu widzenia. Nie mogę zweryfikować autentyczności dokumentu, ale rzekomo został on wysłany do amerykańskich agencji rządowych 25 stycznia 2022 roku i został przez kogoś "wycieknięty."  (Materiał ten jest autentyczny, co dzień później potwierdził Thomas Roper- uwaga JMW)  Dokument nosi tytuł "Weakening Germany, Strengthening the US" i jest to krótka analiza geopolityczna i ekonomiczna zawierająca sugestie, jak osłabić niemiecką gospodarkę w przypadku wejścia Rosji do ukraińskiej wojny w Donbasie, aby ustabilizować lub nawet wzmocnić gospodarkę USA. Dokument ten jest - w moich oczach - bardzo profesjonalną analizą obecnej sytuacji.

(...)
Dla przypomnienia, USA sprowokowały i długo przygotowywały rosyjską operację wojskową na Ukrainie, której szczegóły można znaleźć tutaj. Przede wszystkim amerykański Lend-Lease Act, za pomocą którego USA zaopatrują obecnie Ukrainę w broń "przeciwko rosyjskiej inwazji", jest tego dobitnym dowodem, jako że został on wprowadzony do Kongresu już 19 stycznia 2022 roku, czyli ponad miesiąc przed rozpoczęciem rosyjskiej interwencji.

Dla mnie jest to wskazówka, że dokument może być autentyczny, ponieważ w styczniu 2022 roku, kiedy USA wiedziały, że Rosja nie ma wyboru i musi interweniować militarnie na Ukrainie, geostratedzy w Waszyngtonie musieli pracować po godzinach, aby ocenić konsekwencje i przygotować amerykańskie odpowiedzi. Dokument jest - przypominam - datowany na 25 stycznia, co dokładnie pasowałoby do tego scenariusza.

Początek tłumaczenia:

25 styczeń 2022 r.
Poufne

Dystrybucja: WHCS, ANSA, Departament Stanu, CIA, NSA, DNC

Podsumowanie

Osłabienie Niemiec, wzmocnienie USA
Obecny stan gospodarki USA nie wskazuje na to, że może ona funkcjonować bez zewnętrznego wsparcia finansowego i materialnego. Polityka luzowania ilościowego, do której Fed regularnie ucieka się w ostatnich latach, a także niekontrolowana emisja gotówki podczas blokady Covid w 2020 i 2021 roku, doprowadziły do gwałtownego wzrostu zadłużenia zewnętrznego i zwiększenia podaży dolarów.

Dalsze pogarszanie się stanu gospodarki najprawdopodobniej doprowadzi do utraty przez Partię Demokratyczną pozycji w Kongresie i Senacie w nadchodzących wyborach w listopadzie 2022 roku. W tych okolicznościach nie można wykluczyć procedury impeachmentu wobec prezydenta i należy jej za wszelką cenę uniknąć.

Istnieje pilna potrzeba napływu środków do gospodarki narodowej, zwłaszcza do systemu bankowego. Tylko kraje europejskie związane zobowiązaniami z UE i NATO będą w stanie je zapewnić bez znacznych kosztów wojskowych i politycznych dla nas.

Główną przeszkodą w tym zakresie jest rosnąca niezależność Niemiec. Choć nadal jest to kraj o ograniczonej suwerenności, to od kilkudziesięciu lat konsekwentnie zmierza w kierunku zniesienia tych ograniczeń i stania się w pełni niepodległym państwem. Ten ruch jest powolny i ostrożny, ale stały. Ekstrapolacja pokazuje, że ostateczny cel może nie zostać osiągnięty przez kilkadziesiąt lat. Jednak w przypadku eskalacji problemów społeczno-gospodarczych w Stanach Zjednoczonych tempo to może znacznie przyspieszyć.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na niezależność gospodarczą Niemiec jest Brexit. Wraz z opuszczeniem przez Wielką Brytanię struktur unijnych straciliśmy ważną możliwość wpływania na negocjacje decyzji międzyrządowych.

To właśnie obawa przed naszą negatywną reakcją decyduje w dużej mierze o stosunkowo wolnym tempie tych zmian. Jeśli pewnego dnia opuścimy Europę, istnieje duża szansa, że Niemcy i Francja osiągną pełny konsensus polityczny. Wtedy Włochy i inne kraje starej Europy - zwłaszcza dawni członkowie EWWiS - mogłyby do niej przystąpić pod pewnymi warunkami. Wielka Brytania, która obecnie nie jest członkiem Unii Europejskiej, nie będzie w stanie sama wytrzymać presji duetu francusko-niemieckiego. Jeśli ten scenariusz się zrealizuje, Europa stanie się nie tylko gospodarczym, ale i politycznym konkurentem Stanów Zjednoczonych.

Ponadto, jeśli USA będą przez jakiś czas nękane problemami wewnętrznymi, stara Europa będzie mogła skuteczniej opierać się wpływom zorientowanych na Amerykę państw Europy Wschodniej.

Słabości w gospodarce Niemiec i UE
Wzrostu przepływu środków z Europy do USA można się spodziewać, jeśli Niemcy wpadną w kontrolowany kryzys gospodarczy. Tempo rozwoju gospodarczego w UE zależy niemal bez alternatywnie od stanu gospodarki niemieckiej. To właśnie Niemcy ponoszą ciężar wydatków na biedniejszych członków UE.

Obecny niemiecki model gospodarczy opiera się na dwóch filarach. Są to nieograniczony dostęp do tanich rosyjskich surowców energetycznych oraz do taniej francuskiej energii elektrycznej, dzięki funkcjonowaniu elektrowni atomowych. Znaczenie pierwszego czynnika jest znacznie większe. Przerwanie dostaw z Rosji może równie dobrze wywołać kryzys systemowy, który byłby niszczący dla niemieckiej gospodarki, a pośrednio dla całej Unii Europejskiej.

Francuski sektor energetyczny również może wkrótce napotkać poważne problemy. Przewidywalne zaprzestanie dostaw paliwa jądrowego kontrolowanego przez Rosję, w połączeniu z niestabilną sytuacją w Sahelu, spowodowałoby, że francuski sektor energetyczny znalazłby się w krytycznej zależności od paliwa australijskiego i kanadyjskiego. W kontekście powstania AUCUS pojawiają się nowe możliwości wywierania nacisku. Kwestia ta wykracza jednak poza zakres niniejszego sprawozdania.

(Uwaga tłumacza: często widzę ten temat w artykułach analityków w tej chwili, ponieważ Rosja kontroluje prawie 50 procent światowego rynku prętów paliwowych do reaktorów, dlatego analitycy omawiają kwestię, jak francuskie i amerykańskie elektrownie jądrowe będą działać w przyszłości, jeśli Rosja przestanie eksportować. W tym kontekście ważne są wydarzenia w Mali, które obecnie trafiają na pierwsze strony gazet, ponieważ tam wcale nie chodzi o walkę z jakimikolwiek terrorystami, ale o zabezpieczenie dostaw uranu do Francji, które mogą być zagrożone w związku z wycofaniem wojsk niemieckich i francuskich, szczegóły można znaleźć tutaj. Dlatego AUKUS jest bardzo ważny, bo nowy sojusz to kolejny instrument siły USA do rozszerzenia swoich wpływów na Australię).

Kryzys kontrolowany
Z powodu ograniczeń koalicyjnych niemieckie kierownictwo nie kontroluje w pełni sytuacji w kraju. Dzięki naszym precyzyjnym działaniom udało się zapobiec uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2 mimo oporu lobbystów z branży stalowej i chemicznej. Dramatyczne pogorszenie poziomu życia może jednak skłonić niemieckie kierownictwo do przemyślenia swojej polityki i powrotu do idei europejskiej suwerenności i strategicznej autonomii.

Jedynym realnym sposobem zagwarantowania Niemcom odrzucenia rosyjskich dostaw energii jest zaangażowanie obu stron w konflikt zbrojny na Ukrainie. Nasze dalsze działania w tym kraju nieuchronnie doprowadzą do rosyjskiej odpowiedzi militarnej. Oczywiście Rosjanie nie będą mogli pozostawić bez odpowiedzi zmasowanego nacisku armii ukraińskiej na nieuznawane republiki Donbasu. Pozwoliłoby to na ogłoszenie Rosji agresorem i zastosowanie wobec niej całego pakietu przygotowanych wcześniej sankcji. (Uwaga tłumacza: Fakt, że sankcje były przygotowane z dużym wyprzedzeniem, został publicznie podany przez kanclerza Scholza kilka razy później).

Putin ze swojej strony mógłby zdecydować się na nałożenie ograniczonych kontrsankcji - zwłaszcza na rosyjskie dostawy energii do Europy. Szkody dla krajów UE będą więc z pewnością porównywalne z tymi dla Rosjan, a w niektórych krajach - zwłaszcza w Niemczech - będą wyższe.

Warunkiem koniecznym, aby Niemcy nie wpadły w tę pułapkę, jest wiodąca rola partii i ideologii Zielonych w Europie. Niemieccy Zieloni są ruchem mocno dogmatycznym, jeśli nie gorliwym, co sprawia, że dość łatwo jest ich skłonić do ignorowania argumentów ekonomicznych. Pod tym względem niemieccy Zieloni przewyższają swoich odpowiedników w pozostałej części Europy. Cechy osobiste i brak profesjonalizmu ich liderów - Annaleny Baerbock i Roberta Habecka w szczególności - sugerują, że przyznanie się w porę do własnych błędów jest niemal niemożliwe.

Wystarczy więc szybkie ukształtowanie medialnego obrazu agresywnej wojny Putina, by Zieloni stali się gorliwymi i twardymi zwolennikami sankcji, stali się "partią wojny". W ten sposób można bez przeszkód wprowadzić system sankcji. Brak profesjonalizmu obecnych liderów nie pozwoli na jakiekolwiek odepchnięcie w przyszłości, nawet jeśli negatywne skutki wybranej polityki staną się wystarczająco jasne. Partnerzy w niemieckiej koalicji rządowej będą musieli po prostu podążać za swoimi sojusznikami - przynajmniej do czasu, gdy ciężar problemów gospodarczych będzie większy niż obawa przed wywołaniem kryzysu rządowego.

Ale nawet jeśli SPD i FDP będą skłonne przeciwstawić się Zielonym, zdolność następnego rządu do odpowiednio szybkiej normalizacji stosunków z Rosją będzie zauważalnie ograniczona. Zaangażowanie Niemiec w dostawy broni i uzbrojenia na dużą skalę dla armii ukraińskiej nieuchronnie wywoła w Rosji silne poczucie nieufności, co sprawi, że proces negocjacyjny będzie się raczej przedłużał.

Jeśli zbrodnie wojenne i rosyjska agresja na Ukrainę zostaną potwierdzone, niemieckie kierownictwo polityczne nie będzie w stanie pokonać weta swoich partnerów z UE wobec pomocy dla Ukrainy i pakietów zaostrzonych sankcji. Zapewni to wystarczająco długą lukę we współpracy między Niemcami a Rosją, która sprawi, że największe niemieckie przedsiębiorstwa staną się niekonkurencyjne.

Spodziewane konsekwencje
Ograniczenie rosyjskich dostaw energii - a najlepiej ich całkowite wstrzymanie - miałoby katastrofalne skutki dla niemieckiego przemysłu. Konieczność przekierowania znacznych ilości rosyjskiego gazu do ogrzewania gospodarstw domowych i obiektów publicznych w zimie dodatkowo pogłębi niedobory. Wyłączenia przedsiębiorstw przemysłowych doprowadzą do niedoborów komponentów i części zamiennych do produkcji, do załamania łańcuchów logistycznych, a w końcu do efektu domina. W największych przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, metalurgicznego i maszynowego prawdopodobne jest całkowite wyłączenie, ponieważ nie mają one praktycznie żadnych wolnych mocy produkcyjnych, które pozwoliłyby na zmniejszenie zużycia energii. Może to doprowadzić do zamknięcia przedsiębiorstw działających w cyklu ciągłym, co oznaczałoby ich zniszczenie. (Uwaga tłumacza: Dotyczy to na przykład przemysłu stalowego, ponieważ po całkowitym wyłączeniu pieca zostaje on zniszczony. Piece muszą zawsze pracować z minimalnym obciążeniem).

Skumulowane straty dla niemieckiej gospodarki można oszacować tylko w przybliżeniu. Nawet jeśli ograniczenie dostaw z Rosji ograniczy się do 2022 roku, to konsekwencje będą trwały przez kilka lat, a łączne straty mogą sięgnąć 200-300 mld euro. To nie tylko zadaje druzgocący cios niemieckiej gospodarce, ale nieuchronnie załamie się cała gospodarka UE. Nie mówimy o spadku wzrostu gospodarczego, ale o przedłużającej się recesji i spadku PKB w samej produkcji materialnej o trzy do czterech procent rocznie w ciągu najbliższych pięciu-sześciu lat. Taki spadek nieuchronnie doprowadzi do paniki na rynkach finansowych i być może spowoduje ich załamanie.

Euro nieuchronnie i najprawdopodobniej nieodwołalnie spadnie poniżej dolara. Gwałtowny spadek wartości euro spowoduje w konsekwencji jego globalną wyprzedaż. Stanie się toksyczną walutą i wszystkie kraje świata szybko zmniejszą jej udział w swoich rezerwach walutowych. Ta luka zostanie wypełniona przede wszystkim dolarami i juanami.

Kolejną nieuniknioną konsekwencją przedłużającej się recesji gospodarczej będzie gwałtowny spadek poziomu życia i wzrost bezrobocia (w samych Niemczech nawet o 200-400 tys.), co spowoduje exodus wykwalifikowanych pracowników i dobrze wykształconej młodzieży. Nie ma dziś dosłownie innych miejsc docelowych dla takiej migracji niż Stany Zjednoczone. Nieco mniejszego, ale również nie bez znaczenia, napływu migrantów można spodziewać się z innych krajów UE.

Analizowany scenariusz przyczyni się więc zarówno pośrednio, jak i dość bezpośrednio do wzmocnienia krajowej pozycji fiskalnej. W krótkim okresie odwróci tendencje nadciągającej recesji gospodarczej, a ponadto skonsoliduje społeczeństwo amerykańskie, odwracając jego uwagę od bezpośrednich problemów ekonomicznych. To z kolei pozwoli na zmniejszenie ryzyka wyborczego.

W perspektywie średnioterminowej (4-5 lat) skumulowane korzyści z ucieczki kapitału, urealnienia przepływów logistycznych i zmniejszenia konkurencji w kluczowych branżach mogą wynieść od siedmiu do dziewięciu bilionów dolarów.

Niestety na tym ewoluującym scenariuszu w średnim okresie mogą skorzystać również Chiny. Jednocześnie silna zależność polityczna Europy od USA pozwala skutecznie neutralizować ewentualne próby zbliżenia się do Chin przez poszczególne państwa europejskie.

Koniec tłumaczeniaSzczególnie uwagi dotyczące Zielonych, a konkretnie Baerbock i Habeck są o tyle ciekawe, że Baerbock właśnie otwarcie powiedziała (31 sierpnia), że chce realizować dokładnie to, do czego wzywano w tym dokumencie. Szczegóły oświadczenia Baerbock, w tym link do filmu z jej wypowiedzią, można znaleźć tutaj.
Uzupełnienie
Kilka godzin po napisaniu tego artykułu, oprócz "gołego" tekstu, przysłano mi "oryginał", czyli okładki. To mnie rozśmieszyło, bo w rzeczywistości dokument został napisany przez RAND Corporation. Przeczytałem tak wiele ich raportów i opracowań, że rozpoznaję ich styl nawet w "gołym" tekście. Od razu podpowiedziałem podejrzenie, że autorem w tym artykule jest RAND Corporation.

AUTOR: ANTI-SPIEGEL
Thomas Röper, ur. 1971 roku, zajmował stanowiska kierownicze i w radach nadzorczych jako ekspert ds. Europy Wschodniej w firmach świadczących usługi finansowe w Europie Wschodniej i Rosji.  Od ponad 15 lat mieszka w Rosji i mówi płynnie po rosyjsku. Punktami centralnymi jego pracy medialno-krytycznej są: (medialny) wizerunek Rosji w Niemczech, krytyka relacji mediów zachodnich w ogóle oraz tematy (geo)polityki i ekonomii.

Joanna M.Wiórkiewicz

Joanna M.Wiórkiewicz - Komentarze niemerytoryczne są usuwane. Autorzy komentarzy obraźliwych są blokowani.

Podobał Ci się post? Wystaw ocenę!

4.59

liczba ocen: 17

 • to jest z anti-Spigel .ru

  Anti-spigel to jest Thomas Röper. Mieszka w St. Petersburgu , spotkał Darję Duginę choć nie jej ojca, podróżował do Donbasu i relacjonował z niego.
  link do tego artykulu: https://www.anti-spiegel.ru/2022/mit-hilfe-der-gruenen-die-usa-planen-die-zerstoerung-der-deutschen-wirtschaft/
  Dlugie ale przeczytalem.
  Ciezko wyczuc czy ten dokument jest prawdziwy a ten opisany w nim niedorzeczny plan rzeczywiście się rozgrywa, czy też władcy po prostu doprowadzili do tej sytuacji, nie mając tego planu w głowie poprostu z powodu niekompetencji. Właściwie oba scenariusze wskazują na niekompetencję, ponieważ ten rzekomy plan nie mógłby się udać dlatego ze globalna hegemonia USA opiera się na dominacji dolara, która, jak wskazuje dokument, mogłaby ucierpieć, gdyby euro znacznie się osłabiło a także to ze $ opiera się na amerykańskiej armii i NATO. wiec jeśli celowo osłabią większość Europy to NATO i UE jako glowny aparat kontroli w Europie nie beda mialy wiele siły bojowej, co znacznie osłabiłoby wpływy globohomo. Ten 'dokument' opisuje dość dokładnie to, czego byliśmy świadkami, ale twierdzi, że motywacją tych zdarzen jest uczynienie Niemiec biednymi aby uczynić USA bogatszymi (lub utrzymać ich bogactwo). To jest durny plan, ale durny plan uzasadniający durne działania paradoksalnie może mieć sens w durnej rzeczywistosci.
  Thomas Röper (angielski) w tym video ( 2 min. mark)
  Czy mozna mu ufac? Ostatnio pytal na swoim blogu swoich czytelnikow czy obecna niemiecka minister spraw zagranicznych Analena Baerbock rzeczywiscie wypowiedziała nastepujace zdanie: "Będę wspierać Ukrainę bez względu na to, co powiedzą wyborcy"

  https://www.anti-spiegel.ru/2022/frage-an-die-schwarmintelligenz-zu-einer-aussage-von-baerbock/?doing_wp_cron=1662347855.4669990539550781250000

  no jakie tu mozna miec watpliwosci / english/ :
  https://odysee.com/@RTDE:e/Baerbocks-Verst%C3%A4ndnis-von-Demokratie-Mir-ist-egal-was-meine-W%C3%A4hler-denken:2

  "Tajne źródło mówi ze tak jest" jest o wiele bardziej wiarygodne dla normalsów niż "masz tutaj, przeczytaj te 20 artykułów, żebyś mógł zobaczyc jak jest". Dobrze ze anti -spigel to zamiescil bo chodzi o to zeby masy normalsow zaczely w koncu gonic kroliczka.

  • to jest z anti-Spigel .ru#terminal 2

   Szanowny Kolego, pan Thomas Röper to bardzo rzetelny dziennikarz i na drugi dzień potwierdziił autentyczność tego dokumentu., co napisałam.Pisze na końcu, jaka korporacja jest autorem. Może Pan nie doczytał do końca i nie wie Pan czym jest RAND. Tak więc Pańskie spekulacje na temat autentyczności tego dokumentu są całkowicie zbyteczne. Wprowadzają tylko zamęt informacyjny i może o to Panu chodziło. Tym bardziej, że używa Pan nicka, więc niczego Pan nie ryzykuje, a Thomas Röper i ja używamy własnych nazwisk i jesteśmy odpowiedzialni prawnie za to, co publicznie mówimy. Adieu!

   • to jest z anti-Spigel .ru#terminal 2#Joanna M.Wiórkiewicz

    Joanna M. Wiórkiewicz

    "... na drugi dzień potwierdziił Thomas Röper] autentyczność tego dokumentu,...". -

    --- To uciekło mojej uwadze, choć czytałem tekst Röpera w oryginale. Teraz już wiem :)

   • to jest z anti-Spigel .ru#terminal 2#Joanna M.Wiórkiewicz

    Droga kolezanko wiem co to jest RAND ccorporation i wiem przez kogo jest finansowana. Moze nie tyle chodzilo mi o utentycznosc samego dokumentu co raczej wyrazam niezdecydowanie co do prawdziwosci tresci ktora zawiera.
    " Może Pan nie doczytał do końca " owszem doczytalem do konca co polecam rowniez Pani gdyz wyglada na to ze koncowy fragment artykulu to raczej pani pominela. Mowi on o tajemniczym informatyku "Paneu X", ktory kiedys skontaktował się z autorem i przeprowadził wiele badań na temat potęgi roznych fundacji i organizacji pozarządowych. Pan X natknął się na ogromny network ludzi stojacych za klamstwem Covid-19. Aby to rozpracowac pan X użył programów, które są również wykorzystywane przez organa takie jak policja i służby wywiadowcze do analizy dużych ilości danych. W wyniku czego powstala ksiazka Inside Corona. Ksiazki nie czytalem.
    Ale pozwoli Pani ze wszystko zwiazane z PanemX przyjme z przymruzeniem oka. Intuicja.
    Wracajac do koncowki naszego artykulu:
    "W tej chwili pan X wykorzystuje swoje mozliwosci , aby sprawdzić, czy dokument ten również nie został już gdzieś opublikowany, na przykład przez rząd USA, mimo że pierwotnie został zaklasyfikowany jako "poufny".

  • to jest z anti-Spigel .ru#terminal 2

   Terminal

   "... ale twierdzi [Thomas Röper], że motywacją tych zdarzen jest uczynienie Niemiec biednymi aby uczynić USA bogatszymi (lub utrzymać ich bogactwo). To jest durny plan,...". -

   --- To nie jest durny plan. To jest polityka USA wobec Niemiec od przynajmniej 120 lat. Według amerykańskich strategów Niemcy mają być silne (jako przeciwwaga wobec Francji i ktoś musi pilnować porządku w Europie Środkowej). Nie mogą jednak być za silne i broń Boże, nie mogą zanadto współpracować z Rosją, bo razem są potęgą nie do pokonania. Teraz jeszcze dochodzi jeden partner: Chiny. Jeśli współpraca jest za bliska, wybucha wojna, pierwsza i druga światowa i teraz są /były(?) podobne realia. Idealnie jest - według USA- gdy te dwa kraje wystąpią przeciw sobie - tak było w obu wojnach. Rosjanie i Niemcy wykrwawiali się, a jankesi robili biznesy na broni. A Polacy giną tak przy okazji. Trochę Pan poczyta na ten temat u ekonomisty i historyka Ernsta Wolffa.

   • to jest z anti-Spigel .ru#terminal 2#zygmuntbialas

    Zgadzam się, że od dawna państwa anglosaskie próbują uniemożliwić i nie dopuszczają do współpracy, a nawet sojuszy między Niemcami a Rosją. Potrzebne byłoby raczej wyjaśnienie, dlaczego tym razem to miało by się zmienić, ja zamiast po prostu zakładać, że to wciąż ten sam plan oferuje / w sumie spekuluje na temat innego kata widzenia. Nie widze jak oslabianie Europy mialo by wzmacniac Stany , chyba ze wolniejszym oslabianiem nazwiemy wzmacnianie. Troche tez swiatelko mi sie zapala jak czytam w tym dokumencie ze Niemcy zaczna z biedy wyjezdzac do Ameryki za chlebem. Tej Ameryki ktora wlasnie wrobila ich w ta biede. Podoba mi się tez fragment o tym, że liderzy Zielonych mają problemy osobowościowe, które uniemożliwiają im przyznanie się do winy w odpowiednim czasie, aby uratować Niemcy.
    Widzialem ja skanalizowany zostal ruch opozycyjny w Stanach od wydarzen w Charlottesville / mniej znane w Polsce ale super wazne jako mapa do zwalczania opozycji/
    https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59054166
    poprzez roznego rodzaju operacje psychologiczne prowadzone przez CIA / FBI takie ja "Q" bzdury, zastraszanie wlasnie wplywowych blogerow , skladanie im wizyt i oferowanie pozostawienia w spokoju w zamian za rozne przyslugi . Cala prezydentura Trumpa od kampani wyborczej do wydarzen z 6 stycznia pod kapitolem to wszystko sprawilo ze jestem duzo bardziej sceptyczny w takich wypadkach. Ernsta Wolffa poczytam. Dzieki za tip i pozdrawiam.

    • to jest z anti-Spigel .ru#terminal 2#zygmuntbialas#terminal 2

     "Nie widze jak oslabianie Europy mialo by wzmacniac Stany'. -

     --- Jak zwykle czas mnie goni, więc krótko, choć chciałbym się rozpisać chociaż na 20 zdań, bo rzecz ważna i nie jest dyskutowana w Polsce. A więc bardzo silna Europa (w końcu pod wodzą Niemiec) to samodzielność i zagrożenie pozycji USA i bezośrednio Wielkiej Brytanii. Ta bardzo silna Europa zlikwidowałaby NATO i postawiła na swoją armię. I wspólpracowałaby z tymi, z kim się opłaca, a opłaca się z Rosją i Chinami, a to w dłuższej perspektywie oznacza usuwanie Stanów z Europy.

     Pozdrawiam :)

   • to jest z anti-Spigel .ru#terminal 2#zygmuntbialas

    " Ta bardzo silna Europa zlikwidowałaby NATO i postawiła na swoją armię. I wspólpracowałaby z tymi, z kim się opłaca, a opłaca się z Rosją i Chinami, a to w dłuższej perspektywie oznacza usuwanie Stanów z Europy."

    Tak zgadzam sie, to sa logiczne koncepcje tylko nie wiem czy wytrzymuja probe czasu bo odnosza sie do epoki panstw narodowych raczej niz stref wplywow.
    Na ile Niemcy dzisiaj czuja ducha wlasnego narodu a na ile sa produktem jakiejs operacji psychologicznej dokonywanej na nich od konca wojny. Gdzie jest ta proporcja? I kiedy daza do hegemoni w Europie to na ile robia to w swoim narodowym imieniu, i co moga zrobic jesli tak nie jest?Wezmy ten niszczesny artylul. Ktoś informuje ich /Niemcow/ na prominentnym blogu jasno o tym co się z nimi robii i co sie z nimi stanie. Nawet gdy słyszą, że to "fake", nie mogą zaprzeczyć, że jest to odzwierciedlenie wydarzeń i nie mogą zaprzeczyć logice przewidywanego wyniku. Dzisiejszy koncept sojuszu rosyjsko niemieckiego to polaczenie Europy z Euroazja. Dugin. A wiec:
    1. Izolacja Anglosfery (lub "atlantystów") od reszty świata europejskiego.
    2. Promowanie postaw prorosyjskich i proeuroazjatyckich na zachodzie, przy jednoczesnym promowaniu zjadliwych postaw antyzachodnich (obarczanie winą za “nowy porzadek swiata “ w całości zachodu i "liberalizm" atlantycki).
    3. Łączenie się różnych (głównie europejskich) państw w celu stworzenia większych bloków geopolitycznych (superpaństw).
    4.Wykorzystanie mniejszości rasowych (ale także rasistów) do wywołania zakłóceń i chaosu na terytoriach "atlantystów" - anglosfery.
    5. Konieczność sojuszu rosyjsko-islamskiego.
    6. Propagowanie anty-"atlantyckiego" trzeciego świata.
    7. Wchłonięcie Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej do samej Rosji.
    8. Stworzenie "Trzeciego Rzymu".
    9. Stworzenie "wielobiegunowego" świata.
    Ludzie patrza na wydarzenia w kategoriach panstw narodowych. Mysla Dugin- wielobiegunowosc. Tymczasem populistyczne przesłanie Dugina o stworzeniu "wielobiegunowego świata" jest w zasadzie identyczne z ideami planu Kalergi, czy ONZ i przekształceniem Europy w euroazjatycko-afrykańską rasę hybrydową.
    Nie wiem zatem czy scisly sojusz silnej Pan-Europy pod wodza Niemiec z silna Euroazjatycka Rosja moze byc widziany jako przymierze panstw narodowych.

    • to jest z anti-Spigel .ru#terminal 2#zygmuntbialas#terminal 2

     "Dzisiejszy koncept sojuszu rosyjsko niemieckiego to polaczenie Europy z Euroazja. Dugin. A wiec:" -

     --- Zna myśl Dugina, ale nie na tyle, by zakwestionowac niektóre punkty, które - myślę - tendencyjnie opisują myśl Dugina, np. punkt 'wykorzystanie mniejszości rasowych (ale także rasistów do...' (Myślę, że to nie ta filozofia), albo 'wchłonięcie Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej do samej Rosji'. To jest niemożliwe i zresztą niepotrzebne w momencie, gdy nastąpią rozsądne rządy, choć zdaje mi się, że państwa nadbałtyckie swą agresywną polityką wobec Rosji same 'się proszą' o przyłączenie. Ale punkt 9 - stworzenie 'wielobiegunowego' świata brzmi rozsądnie, pięknie i jest wykonalne.

 • To, że sankcje

  W szczególności uderzają w Europę, to jest oczywista oczywistość, bo Rosja spokojnie sprzedaje swoje energionośniki Azji, a za sprawą sankcji i wojny ceny tychże poszły do góry, więc sprzedają mniej za więcej.
  Natomiast można było zobaczyć, jak po 24Lutego Stany Zjednoczone wzięły Europę za twarz. Jeśli człowiek patrzy na Niemcy i ich politykę, to łapie się za głowę i myśli......,,czy oni chcą zmasakrować swój przemysł i finanse,,??????Co im strzeliło do głowy????
  Odpowiedzią jest amerykańską agentura w tamtych strukturach państwowych, no i w służbach. A kto zakładał służby w RFN po drugiej wojnie światowej? Pod czyim nadzorem? Wiadomo, że pod anglosaskim.
  O ,,naszych,, orłach to nawet nie ma co pisać, bo ci to akurat są w pozycji ,,na kolanach,, przed swoimi panami z USA.

 • Pewnym światełkiem w tunelu

  jest wczorajsza potężna manifestacja w Pradze(ok 70.000 uczestników)
  Padały na niej m.in. hasła:"to nie nasza wojna". Drastyczne obniżenie poziomu życia do zagrożenia biologicznego bytu włącznie będzie skutkowało protestami, które mogą wymknąć się spod kontroli. Interesów naszych okupantów pilnuje 100.000 policjantów, skorumpowanych najwcześniejszymi emeryturami i zdemoralizowanych poczuciem bezkarności(vide kuriozalne śledztwa i wyroki w sprawach o przekroczenie uprawnień)Niemcy są ok dwudziestokrotnie lepiej zaopatrzeni w broń prywatną(30szt/100mieszkańców), ich służby to są ich służby , tak więc bezkrwawo wykończyć się nie dadzą.
  P S Czesi też mają ponad 10 razy więcej broni niż Polacy

 • "Zieloni z RFN - koń trojański jankesów w Europie?"

  ------------------------------------
  Na początek takie stwierdzenie faktu - otóż żymoszkop jest dla ludzkości bardziej niebezpieczny od żymojankesa a dowodem na to jest gnicie Ameryki po II WŚ - kiedy to nastąpił tam transfer żymoszkopów, którzy doprowadzili do obecnego gnicia i Ameryki i wspólnie z Ameryką doprowadzili potem do gnicia Europy Zachodniej. Z punktu widzenia światowego czarciego pomiotu - nie liczy się USA czy Niemcy czy ktokolwiek - liczy się dominacja czarciego pomiotu na Ziemi.
  Wniosek?
  Moim zdaniem Niemcy mają za zadanie wprowadzać Europę w to słynne NWO przy nadzorze USrahella - a to znaczy globalną depopulacje i odczłowieczenie człowieka - gdzie biała rasa ma bezwzględne pierwszeństwo w tej depopulacji. Być może tym razem czarci pomiot zaangażuje w tym wprowadzaniu NWO - bezpośrednio Chiny. W każdym razie - jeżeli światowy, czarci pomiot nadal stawia na Chiny - niemiecka gospodarka ale także i amerykańska przejdą do historii.

 • Niemieccy Zieloni - ludzie którzy przyszli do polityki, bo nie radzili sobie w normalnym życiu.

  Annalena Barbaeck - nie potrafi poprawnie formułować zdań, zresztą ona sama nie wie co chce powiedzieć. Robert Habeck - podobno jeszcze większy agregat od niej, muszę jeszcze o nim poczytać.

  • Niemieccy Zieloni - ludzie którzy przyszli do polityki, bo nie radzili sobie w normalnym życiu.#Kris

   Baerbock to wychowanka i pupilka Klausa Schwaba. Na poczätku walki wyborczej o stołek podawała, że jest doktorem nauk. Ale dosyć szybko wyszło szydło z worka - promocję uzyskała dzieki plagiatowi, więc nielegalnie. Uszło jej to na sucho, bo miała potężnego protektora za plecami (Schwaba) Ona nie ma najmniejszego pojęcia o polityce światowej i jest głupia jak przysłowiowy but. Podobnie jej kolega Robert. Tak więc słusznie wspomnianio w cytowanym opracowaniu o ich niekompteencji. Na tym właśnie jankesi budują swoją politykę wobec Niemiec i Europy.

   • Niemieccy Zieloni - ludzie którzy przyszli do polityki, bo nie radzili sobie w normalnym życiu.#Kris#Joanna M.Wiórkiewicz

    We Francji, zeby przypodobac sie zielonym, ( glosy wyborcow) F.Holland zamknal elektrownie atomowa na chodzie ( w Alzacji _ Fessenhieim) zas E.Macron ograniczyl potencjal poostalych . Zieloni byli i sa lansowani przez paryskich "bobo" ( burzuazji) . Wyglupy merow z zielonego szlaku staly sie szlagierami ; brak trdycyjnej bozonarodzeniowej choinki w Bordeau, burkini na basenie miejskim w Grenoble, wegetarianskie potrawy w stolowkach szkolnych w Lyonie i inne mniejsze " pomysly".
    Obecnie zieloni (Verte) traca poparcie Francuzow na koszt Niepokornych Mélenchona, jeszcze bardziej niebezpiecznych lewakoterrorystow, propagujach Francje " zmetysowana" ( inaczej kolorowa) .

 • Zieloni

  Z zielonymi wszędzie jest poważny problem. Oni są "zieloni" wiarą ślepca, zieloni ekonomicznie, zieloni eko a już wręcz prezentują poziom debili w zakresie makroekonomii. Nie są zdolni do myslenia przyczynowo-skutkowego, nie potrafią wykreować niczego sensownego, co nie okazałoby się humbugiem przy bliższym przyjrzeniu. Trafią na jakiś przypadkowy element sozologii i już próbują lansować w czambuł pod swoim szyldem. To dość przykra obserwacja, szczególnie gdy potrzeba mozolnie uświadamiać świat w zakresie najpierw eko potem sozo.
  ------------
  Natomiast nadają się idealnie w dzisiejszym świecie na agentów- sabotażystów, zdolnych rozłozyć każde państwo na łopatki. Powinni zostać uznani za terrorystów i tak potraktowani. Też w czambuł.

  • Zieloni#Maur

   To są w większości wychuchabe córki i synalkowie dobrze sytuowanych rodziców. W życiu sobie rąk żadną pracą nie pobrudzili. Jednak sprytu życiowego im nie brakuje. Teraz mają epokowe zadanie: zniszczyć Europę. Jak niegdyś Hunowie.

   • Zieloni#Maur#Joanna M.Wiórkiewicz

    Tylko muszą wziąć pod uwagę skutki swoich rządów. Jak pojawią się masowo ofoary śmiertelne ich eksperyemtów gospodarczych, to nie będzie dla nich litości. W najlepszym wypadku jakiś gułag na Kołymie.